Vester for profesjonelle brukere.

Stort utvalg.

noProduktnummer: 228-320

Vi kan levere vester til :

Industri: (CE godkjent)
Industrivernleder
Innsatsleder
Fagansvarlig brann
Fagansvarlig røykdykkere
Fagansvarlig orden
Orden
Teknisk tjeneste
Fagansvarlig farlig gods
Gruppeleder
Fagansvarlig førstehjelp
Observatør
Industrivernet

Trafikkdirigering (CE EN471 Klasse 3)

Nødetater: (CE EN471 Klasse 3)
Helse (med div. undergrupper)
Ambulanse
Lege
Sykepleier
Omsorg

Brann:
Brann (med div. undergrupper)

Be om info om vest for din profesjon.
Str. S-XXL.

Se eksempler på bilder.

Hjelmrefleks og armbind kan også leveres.